วันที่ 11 เมษายน  2561 สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย  และในวันที่ 17 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา นำผู้บริหารศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรจากนายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ด้วย

DSC_0114  DSC_0121

DSC_0180  DSC_0188