วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ โครงการเชิญชวนลูกค้าทรูยู ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีนายฐานพล มานะวุฒิเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้เพิ่มช่องทางการเปิดรับเงินบริจาค ผ่านการนำแต้ม TruePoint มาเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่างๆ ซึ่งจะเป็นการการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารจาก 5 มูลนิธิเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กฯ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย จัดขึ้น ณ ห้องสมุดชั้นใต้ดิน อาคารทรูทาวเวอร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DSC_0061  DSC_0071