วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคุณนันทนา ขาวปลื้ม ผู้จัดการทั่วไป คุณมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ และคุณอรยา หอมเศรษฐี Senior Marketing Manager จากบริษัท แบรนด์     ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภารกิจและหารือเรื่องความร่วมมือการดำเนินงานกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย