วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 922,100 บาท (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561) จากนายปราโมทย์  โอประเสริฐสวัสดิ์  ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์/รองผู้อำนวยการฝ่าย Creative Marketing Management บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนา การบริการ บุคลากร ระบบ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษา และปลูกถ่ายกระจกตาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

               ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ตลอดทั้งปี โดยผ่านระบบ SMS เพียงพิมพ์ 10 เพื่อบริจาคครั้งละ 10 บาท หรือพิมพ์ 100 บริจาคครั้งละ 100 บาท แล้วส่งมาที่ 91255