วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ” ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 5 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) อาคารทิปโก้ ซึ่งจะออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN 2) โดยมีทันตแพทย์หญิง กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ ในเรื่องการจัดงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 ความรู้เกี่ยวกับดวงตาและโรคกระจกตาพิการ ช่องทางการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ตลอดจนการเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ