ตอน  “บริจาคดวงตา หนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่  ช่วยเปิดโลกใหม่ให้เพื่อนมนุษย์”