วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่กับการมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา และช่องทางการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งได้มีจิตกุศลร่วมทำบุญอุทิศดวงตาภายหลังรับฟังการบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 24 ราย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นน้ำ บ้านดารารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี