วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และในโอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานการรณรงค์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 1,500 รายขึ้นไป จำนวน 16 เหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี กำแพงเพชร ลำปาง พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี ร้อยเอ็ด สุโขทัย บุรีรัมย์ เชียงราย ชัยภูมิ มหาสารคาม ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว และกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลด้วย และมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 400 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ