วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชวินัยสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายวิโรจน์  ชื่นชม รองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน

              โครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        และเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 45,000 ราย ซึ่งผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการ ฯ  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 78,563 ราย (1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2561) จัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร