วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท จากนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์/ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคดวงตาและอวัยวะภายใต้โครงการ Let Them See Love เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ตลอดจนเพื่อมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย