วันที่ 4 มกราคม 2562 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 32 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย         ให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย