วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยแพทย์หญิงภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ Dr. Winston D. Chamberlain, Petti Associate Professor of Ophthalmology ,Division of Cornea and Refractive Surgery Casey Eye Institute และ Mr. Chris Stoeger Director of Portland Eye Bank, Oregon สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และภาควิชาจักษุวิทยา            คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้นำ Dr.Winston D. Chamberlain และ Mr. Chris Stoeger เข้าเยี่ยมคารวะนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายถึงภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมนำเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้วย ณ ชั้น 7 และชั้น 6 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย