วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2019 ภายใต้แนวคิด “#คนตายไม่น่ากลัว” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความหวัง ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีนายบรรจง  ปิสัญธนะกูล หรือโต้ง ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และนายกิตติ  ไชยพร ผู้ก่อตั้งบริษัท มานะ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง”#คนตายไม่น่ากลัว” จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ 3 ชั้น 5 เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก