วันที่ 13 มีนาคม 2562 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10      โดยได้รับความกรุณาจากพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

        โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 10” เป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคลของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ผู้ดำริโครงการฯ) 81 ปี และสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีเป้าหมายจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาตามโครงการฯ จำนวน 55,000 ราย และเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับดวงตาบริจาค ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา จัดขึ้น ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร