วันที่ 26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 127 รูป          เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน)