วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรและควบคุมการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ให้แก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการของโรงพยาบาลลำปาง เพื่อให้จักษุแพทย์โรงพยาบาลลำปาง สามารถทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการในพื้นที่รับผิดชอบได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการบริการและลดระยะเวลาการรอคอยดวงตาบริจาค ในการปฏิบัติครั้งนี้ได้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการสำเร็จ จำนวน 2 ราย ณ โรงพยาบาลลำปาง