วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 ร่วมกับมูลนิธิวงษ์เจริญสิน จัดพิธีรับมอบของที่ระลึกในโครงการ Eyes of Happiness เพื่อขอบคุณคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 คณะกรรมการมูลนิธิวงษ์เจริญสิน ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ผู้วาดภาพ และผู้ประมูลภาพวาด โดยมีนายเตช  บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ศิลปิน ดารา และผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่มีความสามารถและชื่นชอบในการวาดภาพมีส่วนร่วมในกิจการอันเป็นสาธารณกุศล ด้วยการบริจาคภาพวาดในหัวข้อ Eyes of Happiness ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากการได้เห็นและถ่ายทอดความสุขนั้นออกเป็นภาพวาดรูปแบบต่างๆ นับเป็นความสุขที่ประเมินค่ามิได้และหากได้มีการส่งต่อความสุขดังกล่าวไปยังผู้ไม่สามารถมองเห็นย่อมเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการสนับสนุนการทำงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และเพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลภาพเขียนที่ได้รับการบริจาคมอบให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทั้งนี้ มีภาพวาดร่วมในการประมูลครั้งนี้ จำนวน 74 ภาพ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับมอบเงินจากโครงการฯ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)