วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 10” โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 55,000 ราย ซึ่งผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการฯ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 78,942 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) จัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร