ขอเชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด ทดสอบ และแชร์ แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่ เพื่อคัดกรองโรคตาแห้งได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงโรคตาแห้งเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ด้วยความปรารถนาดี จาก
ชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ แห่งประเทศไทย

http://share-dryeye.web.app