วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ” ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 5 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) อาคารทิปโก้ ซึ่งจะออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN 2) โดยมีทันตแพทย์หญิง กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย เรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคกระจกตาพิการ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยในสถานการณ์โควิด การเตรียมกระจกตาบริจาคชนิดแยกชั้นกระจกตา (Pre cut) ก่อนจัดสรรให้จักษุแพทย์ ช่องทางการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา งานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 และการเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย