พระราชินี...

                                                                      คำขวัญพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

                                      

                                                                                            ขั้นตอนการขอรับบริการเยื่อหุ้มรก/เยื่อตาขาว
                                                                                                   Preserved Amniotic Membrane/Sclera

                                                     

                                                                                                     โครงการ Let Them See Love 2019

                                     

                                     

                                                                                      รายงานประจำปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562


                                                                                       รายงานประจำปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2561

                                                                             รายงานประจำปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2560

12

34

                                      

                 

aa 2

aa1

rr


                                                                               โรลอัพศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

  

                                                                                           ใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา

                                               

                                                                                        หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                                                 

                                                                            ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงงบริจาคดวงตา

IMG_2462  IMG_2463

Backdrop

                                                                                            Backdrop  eyebankthai

                                                                 2. LOGO_EYEBANK (JPEG)

                                                                                                   Logo Eyebankthai

aa 1

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนยืดวงตา 2557

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่าง no text.light-red

POSTER

                                                                   Poster eyebankthai

 

Print  สแตนดี้ศูนย์ดวงตา 1

                                                                                         Standee Board

    

  

โครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ 1  โครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ 2

การดูแลถนอมดวงตา 1  การดูแลถนอมดวงตา 2

การดูแลถนอมดวงตา 3  การดูแลถนอมดวงตา 4

คำแนะนำสำหรับผู้ถือบัตร ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1  คำแนะนำสำหรับผู้ถือบัตร ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2

โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 1  โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 2

โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 4  โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 3

                                                                                           Brochure

POSTER-COMPLETE_001
                                                              โปสเตอร์โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตา

1 2

หนังสือ001

หนังสือ002

หนังสือ003

หนังสือ004

หนังสือ005

หนังสือ006

หนังสือ007

หนังสือ008

หนังสือ009

                                                                          การ์ตูนแผนป่วนกวนกุศล

3

โครงการประกวดหนังสั้น..
                                                                       โครงการประกวดหนังสั้น