พระราชินี...

                                                                      คำขวัญพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

aa 2

aa1

rr

 

S Roll Up 60x160 cm 58  S Roll Up 60x160 cm 59 เผื่อพื้น

FF

Backdrop

                                                                                            Backdrop  eyebankthai

                                                                 2. LOGO_EYEBANK (JPEG)

                                                                                                   Logo Eyebankthai

aa 1

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนยืดวงตา 2557

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่าง no text.light-red

POSTER

                                                                   Poster eyebankthai

 

Print  สแตนดี้ศูนย์ดวงตา 1

                                                                                         Standee Board

 

โครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ 1  โครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ 2

การดูแลถนอมดวงตา 1  การดูแลถนอมดวงตา 2

การดูแลถนอมดวงตา 3  การดูแลถนอมดวงตา 4

คำแนะนำสำหรับผู้ถือบัตร ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1  คำแนะนำสำหรับผู้ถือบัตร ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2

โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 1  โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 2

โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 4  โครงการจัดหาและบริการดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 3

                                                                                           Brochure

POSTER-COMPLETE_001
                                                              โปสเตอร์โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตา

1 2

หนังสือ001

หนังสือ002

หนังสือ003

หนังสือ004

หนังสือ005

หนังสือ006

หนังสือ007

หนังสือ008

หนังสือ009

                                                                          การ์ตูนแผนป่วนกวนกุศล

3

โครงการประกวดหนังสั้น..
                                                                       โครงการประกวดหนังสั้น