onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
11 04, 2017

Let them see love 2017

By | เมษายน 11th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน Let them see love 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จัดโครงการ Let Them See Love   เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทัศนคติอันดีต่อการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

17 05, 2016

ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

By | พฤษภาคม 17th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ความยากลำบากในการดำรงชีวิต แสงสว่างที่คุณสามารถมอบให้กับผู้ป่วยที่รอการรักษาได้ ด้วยการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และนี่ก็คือ 1 ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

9 01, 2015

let them see love 2014

By | มกราคม 9th, 2015|videos|ปิดความเห็น บน let them see love 2014

Let Them See Love 2014 ทรู ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะแล­ะดวงตาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนแห่งความรักของทุกปี ทรู และเว็บไซต์ www.helplink.net ได้ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชา­ดไทย จัดโครงการ Let Them See Love เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ [...]

23 12, 2014

3D ANIMATION FOR PROMOTING EYE DONATION

By | ธันวาคม 23rd, 2014|videos|ปิดความเห็น บน 3D ANIMATION FOR PROMOTING EYE DONATION

3D ANIMATION DESIGN FOR PROMOTING EYE DONATION เด็กน้อยคนหนึ่ง เธออยู่ในโลกอันมืดมิดนานนับปี เธอเฝ้ารอคอยความหวังที่จะมีใครซักคนส่งต่อแสงสว่างนั้นมาให้ แอนิเมชันเรื่องนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการส่งต่อความสุขเป็นอย่างไร

23 05, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

By | พฤษภาคม 23rd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

               วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปยังมณีแดง โฮมสเตย์ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำนวัตกรรมมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมณี [...]

10 05, 2018

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

By | พฤษภาคม 10th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

               วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลืองานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสภากาชาดไทย อันเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 4  คน รวมทั้งสิ้น [...]

24 04, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

By | เมษายน 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

               วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561” โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและ          [...]

17 04, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

By | เมษายน 17th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

               วันที่ 11 เมษายน  2561 สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย  และในวันที่ 17 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา นำผู้บริหารศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรจากนายเตช บุนนาค [...]

16 03, 2018

เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | มีนาคม 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 3 คน และโรงเรียนชลประทานวิทยา จำนวน 2 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจ    [...]