onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
11 04, 2017

Let them see love 2017

By | เมษายน 11th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน Let them see love 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จัดโครงการ Let Them See Love   เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทัศนคติอันดีต่อการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

17 05, 2016

ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

By | พฤษภาคม 17th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ความยากลำบากในการดำรงชีวิต แสงสว่างที่คุณสามารถมอบให้กับผู้ป่วยที่รอการรักษาได้ ด้วยการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และนี่ก็คือ 1 ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

9 01, 2015

let them see love 2014

By | มกราคม 9th, 2015|videos|ปิดความเห็น บน let them see love 2014

Let Them See Love 2014 ทรู ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะแล­ะดวงตาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนแห่งความรักของทุกปี ทรู และเว็บไซต์ www.helplink.net ได้ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชา­ดไทย จัดโครงการ Let Them See Love เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ [...]

23 12, 2014

3D ANIMATION FOR PROMOTING EYE DONATION

By | ธันวาคม 23rd, 2014|videos|ปิดความเห็น บน 3D ANIMATION FOR PROMOTING EYE DONATION

3D ANIMATION DESIGN FOR PROMOTING EYE DONATION เด็กน้อยคนหนึ่ง เธออยู่ในโลกอันมืดมิดนานนับปี เธอเฝ้ารอคอยความหวังที่จะมีใครซักคนส่งต่อแสงสว่างนั้นมาให้ แอนิเมชันเรื่องนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการส่งต่อความสุขเป็นอย่างไร

19 06, 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

By | มิถุนายน 19th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

              วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ที่ได้มีกุศลจิตอุทิศอวัยวะของตนเองเมื่อเสียชีวิตลงให้แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ [...]

12 06, 2017

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

By | มิถุนายน 12th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

              วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคอวัยวะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น มี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี              ในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  [...]

16 05, 2017

เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและนายอำเภอคอนสาร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

By | พฤษภาคม 16th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและนายอำเภอคอนสาร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

        วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางสุพิน ตรีสาร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นางมาลิน ถนอมสัตย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร และคณะกรรมการกิ่งกาชาด อำเภอคอนสาร ร่วมกับนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์  นายอำเภอคอนสาร  เข้าร่วมพิธีฌาปณกิจศพนายเกรียงไกร นีละนนท์  ซึ่งเป็นผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย     ณ ฌาปนสถานหมู่บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลคอนสาร [...]

2 05, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิตและการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 และ 12

By | พฤษภาคม 2nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิตและการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 และ 12

              วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้อง ประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา”     [...]

28 04, 2017

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

By | เมษายน 28th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 24 เมษายน 2560  นางนิศากร  นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะ                   ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายณัฐพงษ์ รัตน์ทำ อายุ 19 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 143 [...]