onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
20 08, 2018

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยประจำปี 2561 และในวาระครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | สิงหาคม 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยประจำปี 2561 และในวาระครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

                วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว และในวาระครบรอบการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 53 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ [...]

10 08, 2018

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11

By | สิงหาคม 10th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11

               วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลภูเก็ต โรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลชุมพร) โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ [...]

8 08, 2018

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

By | สิงหาคม 8th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

               วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ” ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 5 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) อาคารทิปโก้ ซึ่งจะออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN [...]

7 08, 2018

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ลูกค้าทรูมูฟ เอช สมทบทุนพัฒนา และจัดหาอุปกรณ์แพทย์แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | สิงหาคม 7th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ลูกค้าทรูมูฟ เอช สมทบทุนพัฒนา และจัดหาอุปกรณ์แพทย์แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน [...]

23 07, 2018

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | กรกฎาคม 23rd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชั้น [...]