onlinedonation

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
28 01, 2019

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2562 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน”

By | มกราคม 28th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2562 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน”

            ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ประเมินและติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น              โดยในวันที่ 23 มกราคม [...]

21 01, 2019

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ Dr. Winston D. Chamberlain และ Mr. Chris Stoeger

By | มกราคม 21st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ Dr. Winston D. Chamberlain และ Mr. Chris Stoeger

              วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยแพทย์หญิงภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ Dr. Winston D. Chamberlain, Petti Associate Professor of Ophthalmology [...]

16 01, 2019

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

By | มกราคม 16th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

               วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ [...]

10 01, 2019

วิธีถนอมดวงตาของ ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

การดูแล และถนอมดวงตาของ ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

10 01, 2019

วิธีถนอมดวงตาของ นนท์ กรภัทร์ เกิดพันธุ์

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ นนท์ กรภัทร์ เกิดพันธุ์

การดูแล ถนอมดวงตาของ นนท์ กรภัทร์ เกิดพันธุ์