onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
4 09, 2018

รายการคุยกับหมอ TNN 2 TrueVision

By | กันยายน 4th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รายการคุยกับหมอ TNN 2 TrueVision

ตอน  "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศูนย์ดวงตา"

4 09, 2018

รายการ Lightning Talk Family 13 ช่อง 3

By | กันยายน 4th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รายการ Lightning Talk Family 13 ช่อง 3

ตอน  "บริจาคดวงตา หนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่  ช่วยเปิดโลกใหม่ให้เพื่อนมนุษย์"

28 08, 2018

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Service Plan Sharing” ปี 2561

By | สิงหาคม 28th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Service Plan Sharing” ปี 2561

              วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Service Plan Sharing” ปี 2561          โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงานที่เป็น Best [...]

20 08, 2018

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยประจำปี 2561 และในวาระครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | สิงหาคม 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยประจำปี 2561 และในวาระครบรอบ 53 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

                วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว และในวาระครบรอบการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 53 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ [...]

10 08, 2018

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11

By | สิงหาคม 10th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11

               วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลภูเก็ต โรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลชุมพร) โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ [...]