onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
16 11, 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

By | พฤศจิกายน 16th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ” ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 5 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) อาคารทิปโก้ ซึ่งจะออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN [...]

14 11, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 3,000 บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัด

By | พฤศจิกายน 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 3,000 บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัด

               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และในโอกาสนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่จัดกิจกรรมรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตา จำนวน 1,200 รายขึ้นไป จำนวน 17 เหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง [...]

9 11, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” ครั้งที่ 2

By | พฤศจิกายน 9th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” ครั้งที่ 2

               วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้      และสามารถปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อสร้างวิทยากรด้านการรับแสดงความจำนงให้แก่สำนักงานอาสากาชาด และเพื่อการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอาสากาชาดและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา และเทคนิคการให้ข้อมูล และบทบาทการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาและการบริจาคดวงตาและสิทธิประโยชน์ โดยนายวิชิต  คำน้อย  [...]

27 10, 2017

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

By | ตุลาคม 27th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

               วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสุจิตรา  ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางวาสนา วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีศพนายแสนศักดิ์ แซ่เอียว ผู้เสียชีวิตและได้มีจิตกุศลบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่น ณ วัดพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   

25 10, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS)

By | ตุลาคม 25th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS)

               วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS) แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี เจียประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวขวัญฤทัย  นาคา ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ 6 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับระบบ (PMIS) สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล [...]