onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
14 03, 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9

By | มีนาคม 14th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9

               วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก       [...]

12 03, 2018

เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | มีนาคม 12th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               ในวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯสำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 5 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาดและเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนจิตอาสาให้รู้จักการเป็นผู้เสียสละและการเป็นผู้ให้ ผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว [...]

5 03, 2018

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | มีนาคม 5th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางอังคณา  หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ จิตอาสาของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ  [...]

20 02, 2018

การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

By | กุมภาพันธ์ 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

               วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ      Let Them See Love 2018 ภายใต้แนวคิด "Dream Transplant-ปลูกถ่ายฝัน” [...]

8 02, 2018

เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”

By | กุมภาพันธ์ 8th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา” โดยมีนางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี” สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย การรู้จักคุณค่าของดวงตาบริจาคและเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา      ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ     [...]