onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
14 03, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสร้างกุศล ร่วมทำดี สั่งสมบุญ”

By | มีนาคม 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสร้างกุศล ร่วมทำดี สั่งสมบุญ”

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสร้างกุศล ร่วมทำดี สั่งสมบุญ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงานแก่ศูนย์ดวงตา เพื่อสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความสะอาดของสำนักงานให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหน่วยงาน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เจ้าหน้าที่ โดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน       [...]

1 03, 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งที่ 1

By | มีนาคม 1st, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งที่ 1

              เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม [...]

1 03, 2017

การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560

By | มีนาคม 1st, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทำหน้าที่อำนวยการและกำหนดนโยบายในการจัดหาและรวบรวมดวงตาบริจาค เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหรือจักษุแพทย์ สำหรับนำไปใช้รักษาผู้ป่วย การรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาของตนภายหลังที่ถึงแก่กรรมแล้วให้แก่สภากาชาดไทย โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ [...]

10 01, 2017

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมสวนงู พร้อมร่วมกิจกรรม ประกวดตั้งชื่อ “มาสคอต สวนงู สถานเสาวภา”

By | มกราคม 10th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมสวนงู พร้อมร่วมกิจกรรม ประกวดตั้งชื่อ “มาสคอต สวนงู สถานเสาวภา”

  วิธีร่วมกิจกรรม 1. สวนงูจะให้เด็กๆ ที่มาเยี่ยมชมสวนงูในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งชื่อให้ตัวมาสคอตงูหลาม และเขียนชื่อที่ตัวเองตั้งลงในกระดาษที่สวนงูจัดไว้ให้ 2. หยอดกระดาษที่เขียนชื่อที่ตั้งให้ตัวมาสคอตงูหลามลงในกล่องที่สวนงูได้จัดไว้ให้ วิธีการตัดสิน สวนงูจะให้สมาชิกในแฟนเพจ Snake Farm – QSMI ช่วยกันโหวตชื่อที่เด็กๆตั้งให้ตัวมาสคอตสวนงู โดยสวนงูจะเลือกชื่อที่ถูกใจจากชื่อที่เด็กๆตั้งให้มาจำนวน 10 ชื่อ จากนั้นสวนงูจะให้ชาวแฟนเพจ Snake Farm – QSMI ช่วยกันโหวตชื่อที่ตัวเองถูกใจ ชื่อที่ได้รับการโหวตเป็นคะแนนสูงสุดจำนวน 3ลำดับแรก [...]

5 01, 2017

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 4 มกราคม 2560 นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางประคอง โพธินาม คณะกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายธวัธชัย  แสนมนตรี อายุ  45 ปี ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย  ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท และคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเพิ่มจำนวน 500 [...]