onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
25 10, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS)

By | ตุลาคม 25th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS)

               วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS) แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี เจียประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวขวัญฤทัย  นาคา ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ 6 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับระบบ (PMIS) สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล [...]

19 10, 2017

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้า สนับสนุนโครงการ Let Them See Love 2017 แก่สภากาชาดไทย

By | ตุลาคม 19th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้า สนับสนุนโครงการ Let Them See Love 2017 แก่สภากาชาดไทย

               วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์   ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 1,427,930 บาท จากนางรุ่งฟ้า  [...]

21 09, 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ”

By | กันยายน 21st, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ”

              วันที่ 19 กันยายน 2560  กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)           สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยวิธีปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   [...]

19 09, 2017

คณะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมศูนย์ดวงตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

By | กันยายน 19th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมศูนย์ดวงตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

              วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แก่อาจารย์และคณะนักศึกษา [...]

6 09, 2017

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 และในวาระการก่อตั้งศูนย์ดวงตาครบรอบ 52 ปี

By | กันยายน 6th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 และในวาระการก่อตั้งศูนย์ดวงตาครบรอบ 52 ปี

              วันเสาร์ที่ 2  กันยายน 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว ในวาระครบรอบการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 52 ปี   โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระราชวินัย สุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน        [...]