onlinedonation
มอกอัพตัวที่ 4
มอกอัพเชิญชวน 55

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
26 12, 2017

บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

By | ธันวาคม 26th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 35,302 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตาและภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จำนวน 14 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา [...]

22 12, 2017

สวนงู สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยี่ยมชมสวนงูในวันเด็กแห่งชาติ 2561

By | ธันวาคม 22nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สวนงู สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยี่ยมชมสวนงูในวันเด็กแห่งชาติ 2561

15 12, 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์

By | ธันวาคม 15th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์

               วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Dr.Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์ Dr.Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ Dr. Amaya [...]

7 12, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

By | ธันวาคม 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

               วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” เพื่อถวายเป็น    พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ     [...]

28 11, 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด”

By | พฤศจิกายน 28th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด”

               ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จักษุแพทย์และพยาบาล เกิดความมั่นใจในการผ่าตัดสามารถแก้ไขปัญหาและตรวจติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น ซึ่งโครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง  การดำเนินโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในวันที่ [...]