onlinedonation

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

/ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย/
16 01, 2019

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

By | มกราคม 16th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

               วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ [...]

10 01, 2019

วิธีถนอมดวงตาของ ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

การดูแล และถนอมดวงตาของ ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

10 01, 2019

วิธีถนอมดวงตาของ นนท์ กรภัทร์ เกิดพันธุ์

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ นนท์ กรภัทร์ เกิดพันธุ์

การดูแล ถนอมดวงตาของ นนท์ กรภัทร์ เกิดพันธุ์

10 01, 2019

วิธีถนอมดวงตาของ มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์

การดูแล และถนอมดวงตาของ มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์

10 01, 2019

วิธีถนอมดวงตาของ กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

การดูแล ถนอมดวงตาของ กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์