Monthly Archives: April 2020

Home/2020/April

กลุ่มหัวใจอาสากาชาด รุ่นที่ 57 มอบหน้ากาก Face shield ให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

วันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  รับมอบหน้ากาก Face shield จากคณะอาสากาชาด “กลุ่มหัวใจอาสากาชาด รุ่นที่ 57” จำนวน 70 ชิ้น เพื่อมอบให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในขณะปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

By | 2020-10-22T16:04:12+07:00 April 7th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร|Comments Off on กลุ่มหัวใจอาสากาชาด รุ่นที่ 57 มอบหน้ากาก Face shield ให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ผู้มีอุปการคุณ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

วันที่ 7 เมษายน 2563 ผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบหน้ากากอนามัยจากผู้มีอุปการคุณ กลุ่ม “มาพบบุญ” และสมาชิกกลุ่มมอเตอร์ไซค์ “ไปป่ะล่ะ” เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในขณะปฏิบัติงาน ณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

By | 2020-10-22T16:03:06+07:00 April 7th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร|Comments Off on ผู้มีอุปการคุณ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย