การรับบริจาคดวงตาจากผู้บริจาคดวงตาเพื่อปลูกถ่ายกระจกตาช่วง COVID-19

Home/ข่าวสาร/ประกาศศูนย์ดวงตา/การรับบริจาคดวงตาจากผู้บริจาคดวงตาเพื่อปลูกถ่ายกระจกตาช่วง COVID-19

การรับบริจาคดวงตาจากผู้บริจาคดวงตาเพื่อปลูกถ่ายกระจกตาช่วง COVID-19

ยกเลิกประกาศที่ ศดป. 1/2563 เรื่อง การรับบริจากดวงตาจากผู้เสียชีวิต ช่วง COVID-19

By | 2020-10-30T16:10:44+07:00 October 30th, 2020|ประกาศศูนย์ดวงตา|Comments Off on การรับบริจาคดวงตาจากผู้บริจาคดวงตาเพื่อปลูกถ่ายกระจกตาช่วง COVID-19