สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตา

 

 

 

 

 ขั้นตอนการขอรับบริการเยื่อหุ้มรก/เยื่อตาขาว
Preserved Amniotic Membrane/Sclera

โครงการ Let Them See Love 2019

รายงานประจำปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562

รายงานประจำปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2561

  รายงานประจำปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2560

    โรลอัพศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

 ใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา

 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงงบริจาคดวงตา

Backdrop  eyebankthai

Logo Eyebankthai

Standee Board

Standee Board