โรคตาแดง

               โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตาขาวที่เกิดจาการติดเชื้อไวรัส  เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย  รวดเร็ว  และทำให้เกิดอาการขึ้นอย่างเฉียบพลันจะพบมีการระบาดเป็นช่วง ๆ มักเป็นในฤดูฝน  การติดต่อของโรคเกิดโดยตรงจากการสัมผัส  การใช้ของร่วมกัน  การไอ  หรือหายใจรดกัน  หลังจากได้รับเชื้อแล้วจะทำให้เกิดอาการภายใน ๑ – ๒ วันและเมื่อเกิดเป็นขึ้นมาแล้วจะมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นนานถึง ๒ สัปดาห์

      

               ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการตาแดงอย่างรวดเร็ว  เคืองตา  เจ็บตา  น้ำตาไหล  ไม่มีขี้ตา นอกจากมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนตามมาจึงจะมีขี้ตา  บางรายมีต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต  และเจ็บ  ผู้ที่เป็นมักเป็นกับตาข้างหนึ่งก่อน  ต่อมาอีก  ๒ – ๓ วัน  ก็จะลุกลามเป็นกับตาอีกข้างหนึ่ง  ระยะเวลาของโรคนี้จะเป็นนานประมาณ ๑๐ ถึง ๑๔ วัน  ในบางรายเมื่ออาการตาแดงดีขึ้น  อาจเกิดโรคแทรกซ้อน คือ  ตาดำอักเสบ  โดยผู้ป่วยสังเกตว่ามีอาการตามัวลงทั้ง ๆ ที่อาการตาแดงดีขึ้นมากแล้ว  มักเกิดในวันที่ ๗ – ๑๐ หลังเริ่มเป็นตาแดง  ตาดำอักเสบนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  อาจเป็นอยู่นานหลาย ๆ เดือนกว่าจะหาย

การรักษา

               เนื่องจากโรคตาแดงนี้เกิดจากเชื้อไวรัส  จึงยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ยาต้านเชื้อไวรัสต่าง ๆ ที่มีในขณะนี้ใช้ไม่ได้ผลกับเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนี้  ส่วนใหญ่แพทย์จะรักษา โดยการให้ยาปฏิชีวนะหยอดตาและป้ายตา  เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมักจะเกิดตามมา  ถ้ามีอาการเจ็บตาให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล  ถ้ามีอาการเคืองตา  แพทย์จะแนะนำให้ใส่แว่นกันแดด ไม่ควรปิดตา และไม่จำเป็นต้องล้างตา  นอกจากนี้ผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่  และพักการใช้สายตา ระยะเวลาของการักษานานประมาณ ๒ สัปดาห์

การป้องกัน

               โรคตาแดง เป็นโรคที่ไม่มียารักษาโดยตรง  มีการระบาดอย่างรวดเร็ว และติดต่อกันง่ายมาก  การป้องกันระมัดระวังไม่ให้ติดโรคนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น การป้องกันไม่ให้มีการะบาดแพร่กระจายโรค  ทำได้โดยการแยกผู้ป่วย  เช่น  หยุดงาน  หยุดเรียน  ไม่พูด ไอ หรือจามรดผู้อื่นไม่ใช้สิ่งของปะปนกับผู้อื่น  ไม่ใช้มือป้ายตาหรือขยี้ตา เพราะเชื้อโรคจะติดไปยังสิ่งของที่ผู้ป่วยหยิบจับ  ล้างมือบ่อย ๆ ให้สะอาด  ห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกัน  ให้ผู้ที่เป็นตาแดงในตาข้างหนึ่ง  ส่วนตาอีกข้างหนึ่งไม่มีอาการ  ให้หยอดยาเฉพาะตาข้างที่เป็นเท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องหยอดตาข้างปกติด้วย  เพราะจะเป็นการนำเชื้อจากตาข้างที่เป็นไปยังตาข้างปกติ

               อาการตาแดงนอกจากจะเกิดจากโรคตาแดง  ซึ่งมีการระบาดกันอยู่บ่อย ๆ แล้ว  ยังอาจพบได้ในโรคตาอื่น ๆ อีกหลายโรค  และบางโรคเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง  คือ ทำให้มีการสูญเสียสายตาได้  เช่น  ต้อหิน  ม่านตาอักเสบ  ตาดำอักเสบ   ดังนั้น เมื่อเกิดมีอาการตาแดงขึ้นควรได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์  ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง