ประกาศการจำหน่ายเยื่อหุ้มรก

เนื่องจากศูนย์ดวงตาจะจัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563

จึงของดจำหน่ายเยื่อหุ้มรก ในวันที่ 9 และ 16 – 18  ธันวาคม 2563

ขออภัยในความไม่สะดวก