ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่ส่งท้ายเดือนแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่ส่งท้ายเดือนแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

         อาสาฬหบูชา ร่วมทำบุญใหญ่ส่งท้ายเดือนแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ #ช่วยผู้ป่วยอวัยวะเสื่อมสภาพ                      ในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทยในโครงการ LetThemSeeLove ช่องทางบริจาค : บริจาคผ่าน TrueMoney Wallet คลิก https://tmn.app.link/XORGAN01 บัญชีออมทรัพย์  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ธนาคารกรุงไทย…
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6  ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

         วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings  โดยมีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  ปริยกนก 2. การให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา การถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการปฏิบัติงานและแนะนำทีมงานของศูนย์ดวงตา…
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชั้นใน (DSAEK)

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชั้นใน (DSAEK)

         วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาชั้นใน (DSAEK) สำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลราชวิถี และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัดที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการปลูกถ่ายกระจกตาชั้นใน (DSAEK) ตลอดจนการเตรียมผู้ป่วย การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่จักษุแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัด…
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตร แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตร แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย

         วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตรแก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย หลังการเสียชีวิตของนายสมควร อ่อมแดง อายุ 47 ปี เนื่องจากมีเลือดออกในสมองและมีภาวะสมองตาย จากการประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับที่พัก โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้แจ้งความประสงค์การบริจาคดวงตาของนายสมควร อ่อมแดง ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอคอยดวงตาบริจาค ตลอดจนเพื่อสร้างกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ที่มา/ขอขอบคุณ - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ - www.ch7.com    
บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

     วันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 7 นายสุชาติ  เอี่ยมวีรวงศ์และนางกัณฐ์มณี  เอี่ยมวีรวงศ์ จากบริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์           แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก…
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ  ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 12

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 12

         วันที่ 13 มีนาคม 2564 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” โดยมีพระราชวินัยสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในปี 2564 โครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม…