โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตร แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตร แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย

         วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตรแก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย หลังการเสียชีวิตของนายสมควร อ่อมแดง อายุ 47 ปี เนื่องจากมีเลือดออกในสมองและมีภาวะสมองตาย จากการประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับที่พัก โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้แจ้งความประสงค์การบริจาคดวงตาของนายสมควร อ่อมแดง ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอคอยดวงตาบริจาค ตลอดจนเพื่อสร้างกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ที่มา/ขอขอบคุณ - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ - www.ch7.com    
บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

     วันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 7 นายสุชาติ  เอี่ยมวีรวงศ์และนางกัณฐ์มณี  เอี่ยมวีรวงศ์ จากบริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์           แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก…
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ  ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 12

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 12

         วันที่ 13 มีนาคม 2564 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” โดยมีพระราชวินัยสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในปี 2564 โครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม…