โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตร แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตร แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย

         วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดและเกียรติบัตรแก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย หลังการเสียชีวิตของนายสมควร อ่อมแดง อายุ 47 ปี เนื่องจากมีเลือดออกในสมองและมีภาวะสมองตาย จากการประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับที่พัก โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้แจ้งความประสงค์การบริจาคดวงตาของนายสมควร อ่อมแดง ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอคอยดวงตาบริจาค ตลอดจนเพื่อสร้างกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ที่มา/ขอขอบคุณ - โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ - www.ch7.com