ข้อปฏิบัติในการติดต่อศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคติดต่อ COVID-19

ข้อปฏิบัติในการติดต่อศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคติดต่อ COVID-19