ขอเชิญบริจาคสมทบทุนเพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย