โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดเก็บดวงตาผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่น

     วันที่ 28 กันยายน 2564 นพ.สุรชัย  โชคครรชิตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีมอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติของผู้บริจาคดวงตา ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงและญาติได้ยินยอมบริจาคดวงตาให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี