ปี 2566

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

         วันที่ 31 ธันวาคม 256 […]

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

         วันที่ 20 ธันวาคม 256

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

         วันที่ 12 ธันวาคม 256

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์