ปี 2567

เครือซีพีและทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุดมอบเงินบริจาค 6.5 ล้านบาท ในโครงการ “Let Them See Love 2023” แก่สภากาชาดไทย

         นายเตช บุนนาค เลขาธิการ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย […]

เครือซีพีและทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุดมอบเงินบริจาค 6.5 ล้านบาท ในโครงการ “Let Them See Love 2023” แก่สภากาชาดไทย Read More »

โครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน รอง

โครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12        

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12         Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

         วันที่ 19 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จั

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) เขตสุขภาพที่ 4

         วันที่ 3 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและโ

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) เขตสุขภาพที่ 4 Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) กรมแพทย์ทหารบก

         วันที่

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) กรมแพทย์ทหารบก Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) กรมแพทย์ทหารอากาศ

ของกรมแพทย์ทหารอากาศ          วันที่ 25 มีนาคม 2567 พลอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) กรมแพทย์ทหารอากาศ Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2567 เรื่อง ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

         วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภา

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2567 เรื่อง ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์