เมื่อผู้รับเปลี่ยนเป็นผู้ให้ การให้ที่ยิ่งใหญ่ หลังจากการมีชีวิตใหม่อีกครั้ง…ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

         วันที่ 18 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลราชบุรีและคณะ ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา ณ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)
error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์