ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

         วันที่ 19 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ
โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลหนองคาย และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลหนองคาย
จังหวัดหนองคาย (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)
error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์