ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

        วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลลำพูน พยาบาล และคณะร่วมแสดงความอาลัย ณ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาออนไลน์ได้ที่
https://eyebankthai.redcross.or.th
https://eyeorgandonate.redcross.or.th
#ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
#บริจาคดวงตา
#สภากาชาดไทย

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์