ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

         วันที่ 21 มกราคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณนายตง  ยนตร์ภักดิ์  ซึ่งได้เสียชีวิตและญาติยินยอม
บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีนายแพทย์วิรัตน์  เวียงสกุณา
รองผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลพระปกเกล้า พยาบาล
และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพ
ให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี (ขอขอบคุณภาพข่าวจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี และ
facebook : PPK Organ Donor Center ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลพระปกเกล้า)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์