ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

         วันที่ 26 กันยายน 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคแลครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และคณะ ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมมอบพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (ขอขอบคุณภาพข่าวจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาออนไลน์ได้ที่
https://eyebankthai.redcross.or.th
#ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
#บริจาคดวงตา
#สภากาชาดไทย

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์