ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

         วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีแพทย์หญิงรัตติกร ถึงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายแพทย์สุขสันต์ เตชาพิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 และสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่
ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาออนไลน์ได้ที่
error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์