ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชน

ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ

Donor Statistics

Press Release

Contact Us

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความจำนงบริจาค ดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร. 02 256 4039-40 (ในเวลาราชการ) หรือ

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์