ปี 2567

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

         วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ข […]

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ข

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ข

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก  Read More »

ผู้บริจาคดวงตาโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ข

ผู้บริจาคดวงตาโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ข

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

         วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

        วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอข

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์