ปี 2567

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

         วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ […]

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

         วันที่ 30 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

         วันที่ 29 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

         วันที่ 27 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

         วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

         วันที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

         วันที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

         วันที่ 22 มกราคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์