ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มอบพวงหรีดเคารพศพและใบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริจาคดวงตา

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมมอบพวงหรีดเคารพศพและใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่พระอาวุธ  หารสุรินทร์ ผู้บริจาคดวงตาซึ่งได้เสียชีวิตลงและญาติได้ยินยอมบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิตให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้รอการปลูกถ่ายกระจกตา ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบพวงหรีดเคารพศพและใบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริจาคดวงตา

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมมอบพวงหรีดเคารพศพและใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นายปรีชา  สอนคำภา ผู้บริจาคดวงตาซึ่งได้เสียชีวิตลงและญาติได้ยินยอมบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้รอการปลูกถ่ายกระจกตา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดเก็บดวงตาผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ

         วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นพ.สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่พยาบาล มอบพวงหรีดเคารพศพและร่วมเชิดชูเกียรติครอบครัว “แก้วมีบุญ” โดยคุณโสภิต แก้วมีบุญ ได้เสียชีวิตลงและญาติยินยอมบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิตให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนำไปรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการต่อไป ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดเก็บดวงตาผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่น

     วันที่ 28 กันยายน 2564 นพ.สุรชัย  โชคครรชิตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีมอบพวงหรีดเคารพศพให้กับญาติของผู้บริจาคดวงตา ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงและญาติได้ยินยอมบริจาคดวงตาให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6  ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 6 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings

         วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings  โดยมีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  ปริยกนก 2. การให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา การถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการปฏิบัติงานและแนะนำทีมงานของศูนย์ดวงตา…