แสงสว่างจากผู้ให้...สู่ตาสดใสของผู้รับ

นางสาว เยาวเรศ ราชาชัย
ผู้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา

เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา ดิฉันมีอาการระคายเคืองตา จึงเดินทางไปพบจักษุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
และได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคกระจกตาเริ่มเสื่อมต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายกระจกตาและจักษุแพทย์
ได้ทำการจองดวงตาบริจาคกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยไว้ให้

ทั้งนี้ ในระหว่างที่รอดวงตาบริจาคอยู่นั้น ดวงตาของดิฉันก็เริ่มแย่ลง การมองเห็นสิ่งต่างๆ ลดลงเรื่อยๆ ดิฉันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากในช่วงดังกล่าว จนวันหนึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยว่ามีกระจกตาพร้อมที่จะทำการรักษาดวงตาของดิฉันแล้ว ดิฉันดีใจเป็นอย่างมาก และการปลูกถ่ายกระจกตาประสบความสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ดวงตาข้างซ้ายสามารถกลับมามองเห็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและจักษุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เป็นอย่างสูงที่ช่วยรักษาดวงตาของดิฉัน และบุคคลสำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณผู้อุทิศดวงตาทุกท่านที่มี
กุศลจิตที่ยิ่งใหญ่ ดิฉันขออำนวยพรให้ผู้อุทิศดวงตาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป…ขอขอบคุณ

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์