ข่าวกิจกรรมศูนย์ดวงตา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาแก่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต

         วันที่ 12 มีนาคม 2566 …

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาแก่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ออกหน่วยรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต

         วันที่ 4 มีนาคม 2566 …

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ออกหน่วยรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังในโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพและโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 10

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ …

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังในโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพและโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 10 Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN)  เขตสุขภาพที่ 10

         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ …

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN)  เขตสุขภาพที่ 10 Read More »

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชร่วมกับห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในเดือนแห่งความรัก   

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ …

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชร่วมกับห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในเดือนแห่งความรัก    Read More »

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลสระบุรี

         วันที่ 31 มกราคม 2566 …

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลสระบุรี Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) เขตสุขภาพที่ 7 และ 8

         วันที่ 27 มกราคม 2566 …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) ตามโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้านและการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7 และ 8

         วันที่ 25-26 มกราคม 2 …

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) ตามโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้านและการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 Read More »

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการ “การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566

         วันที่ 11 มกราคม 2566 …

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการ “การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566 Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

         วันที่ 16 มกราคม 2566 …

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์