ข่าวกิจกรรมศูนย์ดวงตา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย และเสวนาภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สร้าง Ecosystem “ขอนแก่นต้นแบบเมืองคนดี สร้างกุศลของผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่แก่ผู้รับ”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ หัวหน …

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย และเสวนาภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สร้าง Ecosystem “ขอนแก่นต้นแบบเมืองคนดี สร้างกุศลของผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่แก่ผู้รับ” Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากนางสาวฐาพร เดชประดิยุทธ์ วินมูน จำนวน 200,000 บาท จากการจัดมินิคอนเสิร์ต “Love healing Eyes”

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา …

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากนางสาวฐาพร เดชประดิยุทธ์ วินมูน จำนวน 200,000 บาท จากการจัดมินิคอนเสิร์ต “Love healing Eyes” Read More »

นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

       วันที่ 26 กันยายน 2566  …

นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย Read More »

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตา ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ฯลฯ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ หัวหน้า …

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตา ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ฯลฯ Read More »

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมแพทย์ พยาบาล ในระดับเขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางนิศา เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิ …

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมแพทย์ พยาบาล ในระดับเขตสุขภาพที่ 9 Read More »

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการขอรับบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ฯลฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นางนิศา เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏ …

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการขอรับบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ฯลฯ Read More »

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิ …

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมจักษุแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายกระจกตา

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 …

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมจักษุแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายกระจกตา Read More »

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตาตามโครงการขยายและเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายฯลฯ

         วันที่ 27 กรกฎาคม 256 …

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตาตามโครงการขยายและเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายฯลฯ Read More »

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตาตามโครงการขยายและเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายฯลฯ

         วันที่ 25 กรกฎาคม 256 …

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตาตามโครงการขยายและเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายฯลฯ Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์