ข่าวกิจกรรมศูนย์ดวงตา

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการ “การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566

         วันที่ 11 มกราคม 2566 …

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการ “การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดนนทบุรี” ประจำปี 2566 Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

         วันที่ 16 มกราคม 2566 …

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานจัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

บริษัท เอ็มไอ-ซิกซ์ กรุ๊ป จำกัด บริจาคดวงตา (4 ม.ค. 66)

พนักงานบริษัท เอ็มไอ-ซิกซ์ กรุ๊ป จำกัด บริจาคดวงตาในโอก …

บริษัท เอ็มไอ-ซิกซ์ กรุ๊ป จำกัด บริจาคดวงตา (4 ม.ค. 66) Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์